Социолог

Александрина Робейро

Аз съм Александрина, социолог, и през последните 20 години работя в неправителствена организация/асоциация.
Имам дългогодишен опит като координатор на образователни проекти, като ми се е налагало да сътруднича на различни етапи на проекти за образование и обучение на възрастни: диагностика, планиране, проектиране, разработване и оценяване; разработване на планове за обучение и програми за кандидатстване за финансиране; осъществяване на личностно и социално посредничество в курсовете за образование и обучение на възрастни (EFA); наблюдение на процесите за признаване и валидиране на компетентности (RVC); разработване на информация и разкриване на дейности/курсове; провеждане на процеса на набиране и подбор на обучаеми и обучители; продължаване на личното ориентиране, социалното, образователното и професионалното обучение на обучаемите; управление на конфликти и координиране на екипите за обучение на умения; разработване и прилагане на стратегии за оценка; наблюдение на организацията, логистиката и развитието на действията; участие в процеса на подновяване на акредитацията на обучаващата организация (DGERT).
Основните изисквания на работното ниво са свързани с разработването на творчески и иновативни проекти, които отговарят на нуждите на възрастните по отношение на подобряване на техните социални и професионални умения и квалификации. Това, което най-малко ми харесва, е процесът на набиране на участници, тъй като няма достатъчно доброволно участие/търсене на обучение.

В професионален план най-много ме удовлетворяват междуличностните отношения, които установявам с различните хора, с които контактувам, особено с учащите, и ги подкрепям и насочвам към подобряване на академичната и професионалната им квалификация. Ето защо моят интерес по отношение на това какво да изучавам повече е да продължа да инвестирам в обучение, свързано с това измерение. Обучението ми по социология ми позволи да мобилизирам набор от знания, свързани с концепцията, планирането и организацията, както и цялостен поглед върху социалното поведение на хората, което е важно в контекста на обучението. Познанията по анализ на данни и статистика също се оказват полезни в професионалната ми дейност, както и уменията за комуникация, подготовка и обработка на информация.

През годините инвестирах в други обучения, които ми бяха полезни, а именно следдипломен курс „Разработване, управление и оценка на проекти в партньорство“ и следдипломен курс по Управление на социални организации. Ученето през целия живот е нещо, което смятам за много важно. Опитът ми в координирането на два проекта по програма „Еразъм+“ в областта на образованието за възрастни и участието ми в още един като партньор също беше много интересен опит и възможност да науча повече за образованието за възрастни на европейско равнище.

Share the Post: