Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.

За мен е важно моята работа да е:

Престижна и уважавана?
Полезна за обществото?
Осигуряваща възможност за кариерно израстване?
Даваща ми възможност да научавам нови неща?
Даваща ми възможност за изява и признание?
Носеща добър доход?
Включваща разнообразни и интересни задачи?
С постоянно работно място?
В голяма организация?
В публична институция?
В производствена среда?
Включваща често работа на открито?
Включваща пътувания?
С фиксирано заплащане?
С определено работно време?
Динамична, с кратки срокове на изпълнение?
С ясни и точни инструкции, които трябва да следвам?
С възможност да планирам и структурирам задачите, както пожелая?
Изискваща сътрудничество и работа в екип?
Изискваща ежедневна работа с клиенти?
Изискваща креативност, иновативност и артистини умения?
Изискваща компютърни умения?
Изискваща сръчност и умения за работа с маншини, технически инструменти и уреди?
Изискваща висока концентрация и прецизност?
Свързана с вземане на важни решения и отговорност за други хора?
Предимно интелектуална?
Свързана с упражняване на влияние, лидерство, контрол?
Свързана с планиране, мотивиране, убеждаване, публични изяви?
Насочена към предоставяне на подкрепа, помощ, обучение и услуги?
Насочена към решаване на практически проблеми?
Насочена към постижения и резултати?
Свързана с решаване на предизвикателства, поемане на инициатива и рискове?
Свързана с изследване, провеждане на експерименти, научна работа?
Свързана с работа с пари, цифри, факти, документи и процедури?