Κοινωνιολόγος

Alexandrina Ribeiro

Είμαι η Αλεξανδρίνα, κοινωνιολόγος και εργάζομαι, τα τελευταία 20 χρόνια, σε μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση/Ένωση.
IΈχω μακρά εμπειρία ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, έχοντας να συνεργαστώ σε διάφορα στάδια προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων: διάγνωση, προγραμματισμό, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση- ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδίων και προγραμμάτων Αιτήσεις χρηματοδότησης- προσωπική και κοινωνική διαμεσολάβηση σε μαθήματα EFA (Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων)- παρακολούθηση διαδικασιών RVC (Αναγνώριση και επικύρωση ικανοτήτων)- σύλληψη πληροφοριών και δημοσιοποίηση δράσεων/μαθημάτων, Πραγματοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών- να προχωρούν στην προσωπική καθοδήγηση, την κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων- να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και να συντονίζουν τις ομάδες κατάρτισης δεξιοτήτων- να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές αξιολόγησης- να παρακολουθούν την οργάνωση, την υλικοτεχνική υποδομή και την ανάπτυξη των δράσεων- να συμμετέχουν στη διαδικασία ανανέωσης της Διαπίστευσης του Φορέα Κατάρτισης (DGERT).
Οι κύριες απαιτήσεις σε επίπεδο εργασίας αφορούν στο σχεδιασμό δημιουργικών και καινοτόμων σχεδίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενηλίκων όσον αφορά τη βελτίωση των κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων τους. Αυτό που μου αρέσει λιγότερο είναι η διαδικασία πρόσληψης του κοινού, καθώς δεν υπάρχει αρκετή εθελοντική συμμετοχή/ζήτηση για κατάρτιση.

Επαγγελματικά, αυτό που με γεμίζει περισσότερο είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργώ με τους διάφορους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή, ιδίως με τους εκπαιδευόμενους, και τους υποστηρίζω και τους καθοδηγώ για να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον μου όσον αφορά το τι πρέπει να μελετήσω περισσότερο είναι να συνεχίσω να επενδύω στην κατάρτιση που σχετίζεται με αυτή τη διάσταση. Η εκπαίδευσή μου στην κοινωνιολογία μου επέτρεψε να κινητοποιήσω ένα σύνολο γνώσεων που σχετίζονται με τη σύλληψη, τον σχεδιασμό και την οργάνωση και μια ολοκληρωμένη άποψη της κοινωνικής συμπεριφοράς των ανθρώπων, που είναι σημαντική σε πλαίσια κατάρτισης. Η γνώση της ανάλυσης δεδομένων και της στατιστικής αποδεικνύεται επίσης χρήσιμη στην επαγγελματική μου δραστηριότητα, καθώς και οι δεξιότητες όσον αφορά την επικοινωνία, την προετοιμασία και την επεξεργασία πληροφοριών.

Με την πάροδο των ετών έχω επενδύσει και σε άλλη κατάρτιση που μου έχει φανεί χρήσιμη, και συγκεκριμένα σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με θέμα “Σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση έργων σε συνεργασία” και σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διαχείριση κοινωνικών οργανώσεων. Η δια βίου μάθηση είναι κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Η εμπειρία μου στο συντονισμό δύο έργων Erasmus+, στην εκπαίδευση ενηλίκων, και η συμμετοχή μου σε ένα άλλο ως εταίρος ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και ευκαιρία να μάθω περισσότερα για την εκπαίδευση ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Share the Post: