Λογίστρια

Silvia Georgieva

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η εργασία ενός λογιστή είναι ρουτίνα και βαρετή. Πολλοί αριθμοί, διαρκώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες και έλλειψη δημιουργικότητας. Η αλήθεια είναι ότι η λογιστική μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και ακατανόητο θέμα για ορισμένους ανθρώπους, ενώ για άλλους μπορεί να είναι μια εύκολη και διαισθητική δουλειά. Οι παράγοντες που καθορίζουν πόσο εύκολο θα είναι για ένα άτομο να κάνει λογιστική περιλαμβάνουν τις προσωπικές κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, το επίπεδο εκπαίδευσης, τον τομέα της προηγούμενης εργασίας και πολλά άλλα. Για να είστε καλός σε αυτό το επάγγελμα, πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχετε αναλυτική σκέψη και να αγαπάτε τους αριθμούς.

Ένας λογιστής δεν είναι απλώς ένα άτομο που παίρνει τιμολόγια και τραπεζικά έγγραφα και τα επεξεργάζεται στον υπολογιστή. Πρέπει να αποκτήσει πλήρη κατανόηση της επιχείρησης των πελατών του, διότι μόνο τότε θα τους είναι βέλτιστα χρήσιμος.

Το επάγγελμα του λογιστή είναι πολύ υπεύθυνο, έχει μεγάλη αξία και είναι σεβαστό σε όλο τον κόσμο. Συνοδεύεται από αγχωτικές και αρκετά επαχθείς στιγμές. Ο λογιστής πρέπει να εργάζεται με μεγάλο όγκο πληροφοριών και να παρακολουθεί τις συχνές και συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία. Στη λογιστική, κάθε μικρή λεπτομέρεια είναι σημαντική. Συνηθίζει κανείς να κάνει τα πάντα προσεκτικά, με ακρίβεια και ευσυνειδησία.

Κάθε ειδικός που αποφασίζει να επιλέξει το επάγγελμα “λογιστής” πρέπει να έχει επιμέλεια, προσοχή, υπομονετική στάση απέναντι στις εργασίες ρουτίνας και την ικανότητα να σχεδιάζει σωστά τις εργασιακές δραστηριότητες. Στις προσωπικές ιδιότητες ενός λογιστή πρέπει να προσθέσουμε την αντοχή στο άγχος, τη λογική σκέψη, την ισορροπία, την ακρίβεια, την υπευθυνότητα και την ειλικρίνεια.

Share the Post: