Πολιτικός/δομοστατικός μηχανικός

Alvaro Mejia

Γεια σας, Ονομάζομαι Alvaro και είμαι απόφοιτος διδακτορικού στον τομέα της πολιτικής και δομικής μηχανικής. Η ειδικότητά μου είναι η μηχανική του ανέμου που επηρεάζει τις κτιριακές κατασκευές και έχω εμπειρία στην ανάλυση, το σχεδιασμό και τις δοκιμές νέων και υφιστάμενων κύριων κτιριακών περιβλημάτων. Η εργασία μου συνίσταται στην ανάλυση και τον προσδιορισμό της δομικής επάρκειας των δομικών στοιχείων και της επικάλυψης των κτιρίων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διενέργεια μιας σειράς ερευνών στο εργοτάξιο και επισκοπήσεων σχεδίων διαφόρων έργων με το μοναδικό τους αντικείμενο εργασιών (SOW) και τη διενέργεια δοκιμών, φωτογραφικών καταγραφών, επισκοπήσεων του κτιριακού κώδικα, ανάγνωσης άρθρων και συζητήσεων με άλλους συναδέλφους με εμπειρία στο κατασκευαστικό επάγγελμα. Η εργασία περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό της αιτίας και της προέλευσης δομικών ελαττωμάτων, ρωγμών ή άλλων ατελειών που εντοπίζονται στα υλικά. Συνήθως, τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται λόγω υπερβολικής

Γεια σας, Ονομάζομαι Alvaro και είμαι απόφοιτος διδακτορικού στον τομέα της πολιτικής και δομικής μηχανικής. Η ειδικότητά μου είναι η μηχανική του ανέμου που επηρεάζει τις κτιριακές κατασκευές και έχω εμπειρία στην ανάλυση, το σχεδιασμό και τις δοκιμές νέων και υφιστάμενων κύριων κτιριακών περιβλημάτων. Η εργασία μου συνίσταται στην ανάλυση και τον προσδιορισμό της δομικής επάρκειας των δομικών στοιχείων και της επικάλυψης των κτιρίων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διενέργεια μιας σειράς ερευνών στο εργοτάξιο και επισκοπήσεων σχεδίων διαφόρων έργων με το μοναδικό τους αντικείμενο εργασιών (SOW) και τη διενέργεια δοκιμών, φωτογραφικών καταγραφών, επισκοπήσεων του κτιριακού κώδικα, ανάγνωσης άρθρων και συζητήσεων με άλλους συναδέλφους με εμπειρία στο κατασκευαστικό επάγγελμα. Η εργασία περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό της αιτίας και της προέλευσης δομικών ελαττωμάτων, ρωγμών ή άλλων ατελειών που εντοπίζονται στα υλικά.

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εργασίες στον τομέα της δομικής μηχανικής και της κατασκευής κτιρίων και γεφυρών. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για πολιτικούς και δομοστατικούς μηχανικούς για τη βελτίωση, την αποκατάσταση και τη μετασκευή οποιασδήποτε υποδομής σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου. Τόσο η βιομηχανία όσο και η ακαδημαϊκή κοινότητα έχουν τα χέρια τους γεμάτα. Είναι πάντα σημαντικό να κρατάτε κάθε πόδι και στις δύο πλευρές για να διατηρήσετε την ασφάλεια της εργασίας, τη σταθερότητα και, κυρίως, την οικονομική ελευθερία. Η Δομοστατική Μηχανική είναι ένας πολύ δυναμικός τομέας και πολύ ευγενής. Η σταδιοδρομία έχει τις δυσκολίες της στην αρχή λόγω των πολλών μαθηματικών, τύπων και εργαστηριακών δοκιμών που εμπλέκονται. Συνιστά πολλές θυσίες. Ωστόσο, στο τέλος, αποδίδει πολύ καλά.

Share the Post: