Τεχνικός εργαστηρίου

Marina Anagnosti

Εργαζόμουν σε ένα κέντρο ερευνών για τη βιώσιμη γεωργία και ο ρόλος μου ήταν περισσότερο η οργάνωση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων.

Share the Post: