Σχεδιαστής γραφικών

João Simões

Παρακολούθησα τα επαγγελματικά μαθήματα Multimedia Technician Vocational Course & 2D Animation Professional Specialization Course στην Escola Profissional Gustave Eiffel στην Amadora της Πορτογαλίας. Το μάθημα μου παρείχε τις γνώσεις και τα εργαλεία για να μπορέσω να εκτελέσω τα καθήκοντα εργασίας στα διάφορα έργα στα οποία ήδη συμμετείχα.
Για την εκτέλεση της εργασίας μου, πρέπει να είμαι εξοικειωμένη με λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και βίντεο, όπως το Photoshop, το Illustrator και το Premiere. Αυτό που απολαμβάνω περισσότερο στη δουλειά μου είναι η ομαδική εργασία και η ικανοποίηση από την ολοκλήρωση ενός έργου. Αυτό που μου αρέσει λιγότερο είναι ο σύντομος χρόνος παράδοσης ορισμένων έργων, ο οποίος καταλήγει να επηρεάζει την ποιότητά τους. Θα ήθελα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο επαγγελματικής εξειδίκευσης Web & Motion Design για να βελτιώσω τις δεξιότητές μου.

Share the Post: