Συντονιστής έργου

Lidija Damcheska

Έχω 20ετή συνολική εμπειρία σε διεθνή έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την USAID στον τομέα της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού. Κατά τη διάρκεια των ετών της επαγγελματικής μου ενασχόλησης, έχω δημιουργήσει άριστες εργασιακές σχέσεις με διάφορες επαγγελματικές ενώσεις, υπουργεία, μέσα ενημέρωσης, τοπική αυτοδιοίκηση και τον επιχειρηματικό τομέα. Οι περισσότερες από τις εργασιακές μου αναθέσεις συνδέονταν με τη βοήθεια σε έργα, τον συντονισμό, την επικοινωνία, την οργάνωση και τη διαχείριση.
Παράλληλα με το συντονισμό του έργου, ήμουν επίσης υπεύθυνη για τη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών, όπως η προετοιμασία και η διαχείριση των συμβάσεων για τους προμηθευτές, ο έλεγχος των τιμολογίων και των δικαιολογητικών και η επεξεργασία τους για περαιτέρω έγκριση και πληρωμή, η διεξαγωγή και η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής προσφορών, η πρόβλεψη και η συμφωνία του προϋπολογισμού.
Οργάνωσα και διευκόλυνα πολυάριθμες εκδηλώσεις, όπως στρογγυλά τραπέζια, δημόσιες συζητήσεις, εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις προώθησης, ανέπτυξα το περιεχόμενο για διαφημιστικό υλικό, προώθησα τις δραστηριότητες του έργου στα μέσα ενημέρωσης και συνέβαλα στην ανάπτυξη της επωνυμίας και της εικόνας των έργων.
Απέκτησα επίσης εμπειρία στη συνεργασία με φοιτητές, νέους ανέργους και άτομα με αναπηρία, βοηθώντας τους να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, παρέχοντας εκπαιδεύσεις σχετικά με στρατηγικές αναζήτησης εργασίας και συμβουλευτική σταδιοδρομίας.
Αυτού του είδους η εργασία απαιτεί εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, μεγάλη ευελιξία, ομαδικό πνεύμα, εργασία υπό πίεση και σεβασμό των προθεσμιών.
Έχω μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια ,Ιταλία, με θέμα την εκπαιδευτική διάσταση της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και εμπειρία σε πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και ως εκπαιδευτής και μέντορας στο πλαίσιο του προγράμματος GCDF (Global Career Development Facilitator) που σχετίζεται με την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας.

Share the Post: