Συνταξιούχος και πρώην υπάλληλος εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας ιατρικών προϊόντων στην περιοχή του Παρισιού

Micheline Jules

Είμαι η Micheline και εργάζομαι ως συνταξιούχος εδώ και 5 χρόνια. Πριν ήμουν υπάλληλος ενός εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας ιατρικών προϊόντων στην περιοχή του Παρισιού για 19 χρόνια. Τα προηγούμενα καθήκοντά μου συνίσταντο στο να εργάζομαι ως μέλος μιας ομάδας για την προετοιμασία παραγγελιών για φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Μια άλλη διάσταση της εργασίας μου ήταν επίσης η συμμετοχή μου στον ποιοτικό έλεγχο των προς αποστολή δεμάτων.

Η εργασία μου ήταν δύσκολη με μια οργάνωση βάρδιας με δύο βάρδιες ανά ημέρα (μεταξύ 5 π.μ. και 1 μ.μ. και στη συνέχεια μεταξύ 1 μ.μ. και 9 μ.μ.), που εναλλάσσονταν κάθε δεύτερη εβδομάδα. Απαιτούσε ιδιότητες ομαδικής εργασίας, ανθεκτικότητα και θάρρος, καθώς και την ικανότητα προσαρμογής σε κάθε παραγγελία εξατομικευμένη από τους πελάτες. Απαιτήθηκε μεγάλη προσοχή και προφύλαξη. Είχα προϋπηρεσία με λύκειο και τεχνικό απολυτήριο ως βοηθός ιατρού.

Μετά από αυτό δεν εργάστηκα, ακόμη και όταν παντρεύτηκα και έκανα οικογένεια με δύο παιδιά. Όταν όμως βρέθηκα μόνος μου, έπρεπε να αρχίσω να εργάζομαι για να εξασφαλίσω την οικογένεια και τα παιδιά μου. Στη συνέχεια βασίστηκα στην εκπαίδευσή μου, η οποία με βοήθησε στη συνέχεια να μπω στον κόσμο της εργασίας, για να βρω μια δουλειά που να σχετίζεται με αυτό που ήξερα και ήθελα να κάνω.

Share the Post: