Πάροχος κατάρτισης στο σύστημα δια βίου μάθησης

Matteo Paradisi

Εργάζομαι πάνω από δέκα πέντε χρόνια στο σύστημα της δια βίου μάθησης, κυρίως ως υπεύθυνος ευρωπαϊκών έργων και πάροχος μαθημάτων κατάρτισης για τις ήπιες δεξιότητες. Ειδικότερα, επικεντρώνομαι στις διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής καθοδήγησης, βοηθώντας τους ανθρώπους να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. Η δουλειά μου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική, επειδή ασχολείται με στρατηγικές και έργα που υποστηρίζουν τους ανθρώπους να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους.

Μου δίνει επίσης την ευκαιρία να αποκτήσω εμπειρίες μεγάλης αξίας, σε επαφή με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και υπόβαθρα. Η δουλειά μου μου δίνει την ευκαιρία να μελετώ συνεχώς, να μαθαίνω νέα πράγματα και να αποκτώ “επί τόπου” περαιτέρω εμπειρία ως εμπειρογνώμονας επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης. Επιπλέον, η εργασία σε ένα διεθνές περιβάλλον μου δίνει τη δυνατότητα να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Αυτός είναι ο λόγος που με οδηγεί να συνεχίσω με αυτή τη δουλειά. Πρέπει να μελετώ και να επικαιροποιώ τις γνώσεις και τις ικανότητές μου καθημερινά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό, αλλά από την άλλη πλευρά μου δίνει επίσης τη δυνατότητα να μαθαίνω νέα πράγματα.
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες είναι διαφορετικές μεταξύ διαφορετικών ομάδων-στόχων και πρέπει να είμαι σε θέση “να βρίσκω το καλύτερο κουστούμι για κάθε πελάτη”. Και το πιο σημαντικό είναι να διεγείρω την περιέργεια των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές συνεδρίες. Δεν αρκεί να είσαι προετοιμασμένος για τα θέματα και να γνωρίζεις πολύ καλά το περιεχόμενο της κατάρτισης. Και οι ανατροφοδοτήσεις στο τέλος των συνεδριών είναι πολύ σημαντικές για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης.

Share the Post: