Καθηγητής Ελληνικής Γλώσσας

Alexandros Mitrovgainis

Είμαι ο Αλέξανδρος Μητροβγκένης, Διευθυντής του 1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης με την ονομασία “Πρωτοπορία” για άτομα με προβλήματα όρασης. Φιλόλογος, εκπαιδευτής συστημάτων γραφής και ανάγνωσης Braille. Καθώς ανήκω και εγώ στη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, έχω μεγάλη εμπειρία στην παροχή βοήθειας σε άτομα για την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία, παρέχοντας την ευκαιρία δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά με προβλήματα όρασης προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός σχολικού ωραρίου, μέσα από προγράμματα έκφρασης και ψυχαγωγίας, εξάσκησης λόγου και ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν σε προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ίδιων των παιδιών και της οικογένειας και των συγγενών τους.
Επιπλέον, σπουδάζω στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Κοινωνικής Πολιτικής με ειδίκευση στις διακρίσεις λόγω μετανάστευσης και την ιθαγένεια.

Share the Post: