Ερευνήτρια πολιτικής και διαχειρίστρια έργων

Antonia Damvakeraki

Εργάζομαι σε μελέτες και έργα πολιτικής για την τεχνολογία και την καινοτομία, τόσο ως ερευνήτρια όσο και ως διαχειρίστρια έργων. Η εργασία μου περιλαμβάνει ακαδημαϊκή προσέγγιση για την επίτευξη των απαιτούμενων αποτελεσμάτων, καθώς και ιδιαίτερα απαιτητικές μεθόδους και εργαλεία διαχείρισης έργων για τη συνολική υλοποίηση (ιδίως όταν εργάζομαι με μεγάλες ομάδες).

Share the Post: