Помощник-медицинска сестра

Марсия Перес

Работя като помощник-медицинска сестра от 20 години, повече или по-малко откакто имигрирах в Испания от Еквадор. Изучавах курса за помощник-сестрински техник, който продължи 1 година теоретични знания и 6 месеца практическо обучение. Сестринският асистент е професионалист, който отговаря за вниманието и основните грижи за пациентите, като изпълнява задачи като мобилизация, почистване, хранене, прилагане на непарентерални лекарства или извършване на прости лечения и спешни случаи. Харесвам много професията си, защото съм в пряк контакт с хората и мога до известна степен да успокоя техните болежки. Много съм доволен от работата си. Освен това професията „Асистент на медицинска сестра“ е професионален профил, който освен това предлага възможности за израстване и подобряване на собствената позиция с годините и опита. Всъщност чрез продължаващото обучение за медицински сестри е възможно да станете ръководител на екип от медицински сестри или да развиете собствен профил в сектора на спешната медицина. Вярвам, че основното умение за развитие на моята професия е да имам много съпричастност и търпение към хората, а след това да знам как да изпълнявам работата си с професионализъм и много внимание.

Share the Post: