Служител във фабрика за производство и търговия с медицински продукти

Мишелин Жул

Казвам се Мишелин и работя като пенсионер от 5 години. Преди това в продължение на 19 години бях служител във фабрика за производство и търговия с медицински продукти в района на Париж. Предишните ми задължения се състоят в това да работя като част от екип за подготовка и изготвяне на поръчки за лекарства и парафармацевтични продукти. Друго измерение на работата ми беше участието ми в контрола на качеството на пратките, които трябваше да бъдат изпратени.

Работата ми беше трудна, тъй като имах сменна организация с две смени на ден (между 5 и 13 ч., а след това между 13 и 21 ч.), които се редуваха всяка втора седмица. Изискваше се работа в екип, издръжливост и смелост, както и способност да се адаптираш към всяка индивидуална поръчка на клиентите. Изискваше се много внимание и предпазливост.

Имах средно образование и техническа диплома за медицински асистент. След това не работих, дори след като се омъжих и създадох семейство с две деца. Но когато останах сама, трябваше да започна да работя, за да осигуря прехраната на семейството и децата си. След това разчитах на обучението си, което ми помогна да навляза в света на труда, за да намеря работа, свързана с това, което знаех и исках да правя.

Share the Post: