Обучител

Галина Петрова

Казвам се Галина Петрова – имам над 20 години опит като учител и заместник-директор в областта на професионалното образование и обучение. Аз съм сертифициран кариерен консултант и обучител по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator). През последните 15 години провеждам обучения по различни програми и проекти – обучавал съм педагогически съветници в страната за придобиване на сертификат GCDF за кариерни консултанти; ученици – за придобиване на умения за планиране на кариерното им развитие; безработни и заети лица по програми на Агенцията по заетостта; педагогически специалисти по одобрени програми на Министерството на образованието и културата.

Работата ми като обучител е динамична и интересна – срещи с ученици, които планират бъдещето си; с млади хора, които търсят реализация на пазара на труда; с хора, които работят, но искат промяна; с учители, които повишават квалификацията си. Обучението като процес изисква добро познаване на възрастовите характеристики на аудиторията, нуждите и целите на обучаваните. Предишният им опит, знания и умения са важни – и това е понякога трудният процес на самопознание, на изясняване на ценностите, желанията и интересите и свързването им с предишните знания и необходимостта от нови; откриване и използване на преносимите умения, които всеки човек има… След това идва ред на поставянето на цели и умението да се планира – краткосрочно и дългосрочно, да се търсят вътрешни и външни ресурси… И убеждението, че знаете какво искате, как да го постигнете и къде да търсите информация. Защото вече знаете какво можете да направите и от какво все още се нуждаете…

Именно постигнатите резултати в края на обученията ми дадоха увереност, че работата ми има смисъл – въпреки многото предизвикателства, предизвикани от срещите ми с хора, които са загубили вярата си и са много критични към всичко и всички.

Share the Post: