Личен спортен треньор

Никола Вере

Казвам се Никола и от 12 години работя като спортен треньор в Париж. Задълженията ми се състоят в това да бъда учител по спорт за отделни хора, с цел да развивам техните спортни способности и да им помагам да се чувстват по-добре в тялото и личността си, което им помага в живота.

Работя самостоятелно и изграждам професионалните си дейности в зависимост от очакванията на клиентите и моите възможности. Необходимите качества са изслушване, внимание, проследяване и безопасност на клиентите. Освен това се нуждаете от последователност. Също така трябва да се адаптирате, като определите граници на собствените си възможности.

Обучавах се като учител по спорт. Това ми даде професионализма, от който се нуждаех, за да се справям с работата си. Това обучение ми беше много полезно, за да бъда самостоятелен в работа си.

Share the Post: