Лаборант

Марина Анагности

Понастоящем съм наетa като лаборант в Института за устойчиво земеделие в Кордоба, където съм участвалa в различни изследователски проекти и европейски сътрудничества. В моята роля съм усъвършенствал уменията си в управлението на оценките и надзора на екипните дейности. Тези преживявания ми дадоха солидна основа в лабораторни практики, изследователски методологии и ръководство на екип.

Share the Post: