Експерт селскостопански пазарни механизми

Полина Флорова

Казвам се Полина и повече от 15 години работата ми е свързана с прилагането на мерките от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Задълженията ми включват разглеждане на проекти и изплащане на субсидии в областта на пчеларството, както и прилагане на режими, регулиращи пазарите на месо, мляко и зърнени култури.

Работата е много отговорна, интензивна, стресираща и постоянно подложена на одити. Специфичното за тази позиция е необходимостта от задълбочено познаване на националното и европейското законодателство в съответната област. Тя работи в екип. Заплатата се регулира в съответствие с правилата на държавната администрация. Позицията осигурява сигурност, предвидимост, възможности за обучение и развитие.

Имам магистърска степен по Прогнозиране и планиране на макроикономически системи от Университета за национално и световно стопанство, както и натрупан опит в областта на селскостопанската статистика. Основните умения, които са необходими на всеки, който се занимава с тази дейност, са отговорност, управление на времето, аналитичност, прецизност, работа в екип, работа под стрес, умения за предаване на знания, компютърни и комуникационни умения.

Share the Post: