Директор Продукти и услуги

Кристина Табакова

Казвам се Кристина Табакова и съм Директор Продукти и услуги в телекомуникационен оператор. Заедно с моя екип от продуктови мениджъри и специалисти се грижим за изключително богато и разнообразно портфолио от мобилни и фиксирани телекомуникационни продукти и услуги, предназначени за частни и бизнес клиенти. Имаме привилегията да живеем в разцвета на технологичната революция, която неминуемо се отразява на начина, по който се развиваме и позиционираме, както и на търсенето на услуги и продукти в нашия иновативен бизнес. Новото поколение потребители вече изисква не само добра цена, но и бързина и удобство, както и възможност самостоятелно да определят и променят услугите, които получават.

Такъв мениджър е отговорен за определянето на продукта или услугата, които компанията трябва да създадв и на целевите клиенти. Той е отговорен за успеха на продукта и задълженията му включват задълбочен анализ на телекомуникационната индустрия, конкурентни предложения и пазарни проучвания, управление на работата на продукта през целия му жизнен цикъл, определяне и описване на подробни изисквания за функционалностите на продукта, съвместна работа с отдела за внедряване на ИТ, изготвяне на икономическа обосновка за определяне на рентабилността на продукта, определяне на ценовата стратегия, представяне на конкурентните предимства на продукта на отдела, отговарящ за маркетинговите комуникации, за изготвяне на ясна и привлекателна реклама, както и на отдела за продажби, отговарящ за дистрибуцията. Всички тези дейности са свързани и с постигането на стратегическите и търговските цели на компанията. В сектора на телекомуникациите мениджърът „Продукти и услуги“ е връзката между бизнеса и технологиите и затова трябва да има доста широка специализация. От една страна, той трябва да има познания и опит в областта на маркетинга и продажбите, планирането и прогнозирането, финансите и развитието на бизнеса. От друга страна, той трябва да е в крак с новите технологии и да умее да управлява успешно проекти, тъй като създаването на нов продукт и внедряването му на пазара е сложен и дългосрочен проект.

За един продуктов мениджър е много важно да притежава комбинация от бизнес и технически умения, но според мен презентационните умения, ясното и правилно предаване на информация, управлението на времето и работата в екип са още по-важни.

Ако търсите динамична, интересна и предизвикателна професия, която постоянно ви стимулира да се развивате и да научавате нови неща и ви предоставя много възможности за реализация, тогава продуктовият мениджмънт е за вас.

Share the Post: