Граждански/строителен инженер

Алваро Межия

Здравейте, Казвам се Алваро и съм завършил докторантура в областта на гражданското и строителното инженерство. Моята специалност е ветротехника, която влияе на строителните конструкции, и имам опит в анализа, проектирането и изпитването на нови и съществуващи основни ограждащи елементи на сгради.

Работата ми се състои в анализиране и определяне на структурната адекватност на строителни компоненти и облицовки. Това се постига чрез провеждане на серия от проверки на работното място и прегледи на плановете на различни проекти с уникален обхват на работа и извършване на тестове, фотографски записи, прегледи на строителните норми, четене на статии и дискусии с други колеги с опит в строителството. Работата включва и определяне на причината и произхода на структурни дефекти, пукнатини или други несъвършенства, открити в материалите. Обикновено такива проблеми възникват поради прекомерно натоварване, стареене, проникване на влага и природни бедствия, причинени от ветрове с висока скорост, проливни дъждове или градушка.

За ефективното изпълнение на тази задача е важно да се разбере физическото поведение на различните конструктивни материали, когато са изложени на различни неблагоприятни атмосферни условия или натоварване. Всеки различен материал има уникални механични свойства и състав и се държи по различен начин. Примери за такива материали са бетон, стомана, дърво, алуминий, армирани с влакна полимери (FRP), циментови дървесни влакна, керамика и гипс. Закрепването на компонентите също е от съществено значение, за да се разбере как частите се съединяват и да може да се изготвят изчисления на ръка или анализ на крайните елементи, при които проектният капацитет на дадена връзка ще надхвърли натоварванията, възникващи от неблагоприятното състояние, и ще поддържа висок коефициент на безопасност.

Има много работа в областта на строителното инженерство и строителството на сгради и мостове. Съществува голямо търсене на строителни инженери за подобряване, рехабилитация и модернизация на всякаква инфраструктура във всеки град по света. Както индустрията, така и академичните среди имат пълни ръце. Винаги е важно да стъпвате и от двете страни, за да поддържате сигурност на работното място, стабилност и най-важното – финансова свобода. Строителното инженерство е много динамична и благородна област. В началото кариерата е трудна поради твърде многото математика, формули и лабораторни изследвания. Това е голяма жертва. В крайна сметка обаче това се отплаща добре.

Share the Post: